Wisconsin WADA LTI Instructors November 2017 - October 2018
(for any changes please email: )

Ryan Anderson, CMAA
Jeff Behrens, CAA
Nathan Delany, CAA
Sandy Freres, CMAA
John Frizzell, CMAA
Linzi Gronning, CMAA
Jay Hammes, CMAA
Jack Klebesadel, CMAA
Scott Kugi, CAA
Jim McClowry, CMAA
Brian Miller, CMAA
Linda Olson, CAA
Eric Plitzuweit, CAA
Kevin Porter, CAA
Bob Sanders, CAA
Jeremy Schlitz, CAA
Jim Sekel, CAA
Brian Smith, CAA
Todd Sobrilsky, CMAA
Jill Stobber
Sara Unertl, CMAA
Joel Wondra, CAA
Mark Zahn, CMAA
 

Webmaster Contact
Wisconsin Athletic Directors Association
Eric Plitzuweit, CAA

400 McCanna Parkway, Burlington WI 53105
Phone Number: (262) 763-0200 ext 1258
Email: eplitzuweit@basd.k12.wi.us
WADA Mission
WADA empowers and inspires Athletic Directors to be leaders in their school communities by promoting education based athletics and providing opportunities to grow professionally.